Infinity Kids
© Infinity Kids 2016
Home Activiteiten Praktijk Contact

Consulten 

De individuele consulten voor kinderen en pubers duren ongeveer een uur. De consulten kunnen met het kind alleen zijn of samen met één van de ouders. Per situatie wordt gekeken wat wenselijk is. In het werktraject met het kind zijn minimaal twee ouderconsulten inbegrepen.          

Rots en Water 

Rots en Water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen, pubers en volwassenen. Bij Rots en Water leer je voor jezelf op te komen, jezelf te beheersen en ontwikkel je meer zelfvertrouwen. De training is gebaseerd op Respect, Vertrouwen en Kracht.          

Difinity LearningR 

Deze leermethode is ontwikkeld door Patricia Leenaarts om betere schoolprestaties te verkrijgen. Difinity Learning is een leermethode die kinderen op een specifieke manier ondersteunt in hun manier van leren. Een van de doelen van Difinity Learning is dat de kinderen ervaren dat leren op deze manier ook leuk kan zijn.                

Agenda  

Voor bijeenkomsten, workshops, trainingen en activiteiten raadpleeg de agenda.          
Meer informatie Meer informatie Meer informatie Meer informatie Activiteiten